Úvod Ekonomické informace Způsob úhrady

Způsob úhrady

Způsob úhradySpecifikace
Poštovní poukázkou na přepážce České pošty.Nutno nahlásit na SHKmP aktuální adresu pro zasílání složenek.
Inkasním příkazem na číslo účtu SHaK: 42336311/0100Platba bude inkasována z Vašeho účtu během druhého a třetího čtvrtletí daného roku. Nutno doložit souhlas Vaší banky s inkasem a Vaše bankovní spojení.
Jednorázovým bankovním převodem na číslo účtu SHaK: 42336311/0100Platbu proveďte pod správným VS nejpozději tak, aby částka byla připsána na náš účet do konce daného kalendářního roku. Nutno nahlásit e-mailovou adresu, na kterou bude zasílána elektronická faktura.
V hotovosti nebo platební kartou v úředních hodinách na přepážce oddělení Evidence hrobových míst na Ústředním hřbitově v Plzni, Rokycanská 125.Z důvodu omezené časové kapacity a delší čekací doby na vyřízení platby doporučujeme tohoto způsobu úhrady využívat minimálně.

 

  • Správa hřbitovů a krematoria města Plzně v roce 2014 rozesílala všem nájemcům hrobových míst dotazník týkající se úhrady nájemného od roku 2015. V případě, že jste tento dotazník neobdrželi, můžete svoji volbu nahlásit osobně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Stejným způsobem lze volbu kdykoli změnit

 

Úhrada pronájmu hrobového místa - formulář (PDF, 270kB)

 

Zveřejněno: 12. 12. 2012, Šmiřák Petr