Úvod Žádosti o informace

Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

Číslo Nadpis Údaje
1. Název organizace Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 719 ze dne 13. 12. 2007 a usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 562 ze dne 3. 9. 2009 v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

ShaK byla založena za účelem spravování hřbitovů a provozování krematoria v Plzni.

3. Organizační struktura Organizační struktura
4.

Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu.

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetové stránky

4.6 Adresa podatelny

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Rokycanská 125, 312 00 Plzeň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
dtto. Jiné úřadovny nejsou.

4.3 Úřední hodiny:

září - červen:
Po a St 7:00 - 11:00 / 12:00 - 16:30 h
Út ZAVŘENO
Čt a Pá 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 h

červenec a srpen:
Po a St 7:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 h
Út ZAVŘENO
Čt a Pá 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 h

4.4. Telefonní čísla:
+420 378 037 857, jmenovité kontakty na vedení SHak města Plzně Kontaktní spojení

4.5 Adresa internetové stránky:
hrbitov.plzen.eu

4.6 Adresa podatelny:
Rokycanská 125, 312 00  Plzeň. Druhy elektronických nosičů Druhy nosičů

4.7 Elektronická adresa podatelny:
shk-kartoteka@plzen.eu

4.8 Datová schránka:
ikmk8g5

5. Případné platby lze poukázat účet: 42336311/0100, Komerční banka
6. IČO 40523942
7. Plátce daně z přidané hodnoty (DIČ) CZ40523942
8.

Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

Dodatek k Zřizovací listině

Řád veřejného pohřebiště.pdf
Výpis z rejstříku

8.2 Rozpočet: rozpočet

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací naleznete zde Postup pro získání informací

Formulář: Žádost o poskytnutí informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ředitelství SHaK, Rokycanská 125, Plzeň 312 00, viz bod 4

11.

Předpisy

11.1 Nejdůležitejší používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

11.1 Nejdůležitější předpisy:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

11.2 Vydané právní předpisy: Organizace předpisy nevydává

12.

Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: Sazebník úhradPro aktuální rok je platný sazebník úhrad vydaný k 1.7.2022.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:
Rozhodnutí nebyla vydána 

13.

Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny

SHaK dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015

V minulých letech nebyla organizace požádána o žádnou informaci podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném  přístupu k informacím. ( Nebyla podána žádná žádost, nedošlo tedy ani k žádnému zamítnutí, ani odvolání). Podle § 16a nebyly podány žádné stížnosti. Nedošlo k poskytnutí výhradních licencí. Celková Výroční zpráva p.o. za každý kalendářní rok bude zveřejněna nejdéle v červnu následujícího roku. 

Přílohy

Zveřejněno: 8. 6. 2017, Šmiřák Petr