Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

ČísloNadpisÚdaje
1.Název organizaceSpráva hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založeníZřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 719 ze dne 13. 12. 2007 a usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 562 ze dne 3. 9. 2009 v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3.Organizační strukturagraf organizační struktury
4.Kontaktní spojení

Rokycanská 125, 312 00 Plzeň
+420 378 037 857
shk-kartoteka@plzen.eu
www.hrbitov.plzen.eu
datová schránka: ikmk8g5

5.Bankovní spojeníPřípadné platby můžete poukázat na číslo účtu:
42336311/0100 (Komerční banka)
6.Identifikační číslo organizace (IČ)40523942
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ40523942
8.Dokumentyzřizovací listina
9.Žádosti o informaceTel: +420 378 037 851, +420 378 037 853
10.Příjem žádostí a dalších podáníPřijímá sekretariát SHaK – viz Kontaktní spojení
11.Opravné prostředkyPři vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
12.FormulářeŽádost o poskytnutí informace
13.PředpisyNejdůležitější předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
14.Sazebník úhrad za poskytování informací.sazebník úhrad
15.Licenční smlouvyDosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.
16.Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015

17.Rozpočetrozpočet

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu