Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

ČísloNadpisÚdaje
1.Název organizaceSpráva hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založení

Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 719 ze dne 13. 12. 2007 a usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 562 ze dne 3. 9. 2009 v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

ShaK byla založena za účelem spravování hřbitovů a provozování krematoria v Plzni.

3.Organizační strukturaOrganizační struktura
4.

Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu.

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetové stránky

4.6 Adresa podatelny

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Rokycanská 125, 312 00 Plzeň
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: dtto. Jiné úřadovny nejsou.

4.3 Úřední hodiny:

září - červen:

Po a St 7:00 - 11:00 / 12:00 - 16:30 h, Út ZAVŘENO,

Čt a Pá 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 h

červenec a srpen:

Po a St 7:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 h, Út ZAVŘENO,

Čt a Pá 9:00 - 11:00 / 12:00 - 15:00 h

4.4. Telefonní čísla: +420 378 037 857, jmenovité kontakty na vedení SHak města Plzně Kontaktní spojení

4.5 Adresa internetové stránky: www.hrbitov.plzen.eu

4.6 Adresa podatelny: Rokycanská 125, 312 00  Plzeň. Druhy elektronických nosičů Druhy nosičů

4.7 Elektronická adresa podatelny: shk-kartoteka@plzen.eu

4.8 Datová schránka: ikmk8g5

5.Případné platby lze poukázatúčet: 42336311/0100, Komerční banka
6.IČO40523942
7.Plátce daně z přidané hodnoty (DIČ)CZ40523942
8.

Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

Zřizovací listina 

Řád veřejného pohřebiště.pdf

 

Výpis z rejstříku

8.2 Rozpočet: rozpočet

9.Žádosti o informace

Postup pro získání informací naleznete zde Postup pro získání informací1

Formulář: Žádost o poskytnutí informace

10.Příjem žádostí a dalších podání

Ředitelství SHaK, Rokycanská 125, Plzeň 312 00, viz bod 4

11.

Předpisy

11.1 Nejdůležitejší používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

11.1 Nejdůležitější předpisy:

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

11.2 Vydané právní předpisy: Organizace předpisy nevydává

 

12.

Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: sazebník úhrad

Pro rok 2021 je platný sazebník úhrad vydaný k 1.1.2018.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Rozhodnutí nebyla vydána

 

13.

Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Vzory licenčních smluv nebyly stanoveny

SHaK dosud neuzavřel žádnou licenční smlouvu

14.Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2022 

Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015

V roce 2017, ani v roce 2018 a 2019 nebyla organizace požádána o žádnou informaci podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném  přístupu k informacím. ( Nebyla podána žádná žádost, nedošlo tedy ani k žádnému zamítnutí, ani odvolání). Podle § 16a nebyly podány žádné stížnosti. Nedošlo k poskytnutí výhradních licencí. Celková Výroční zpráva p.o. za každý kalendářní rok bude zveřejněna nejdéle v červnu následujícího roku. 

© 2023 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu