Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

Číslo Nadpis Údaje
1. Název organizace Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení Zřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 719 ze dne 13. 12. 2007 a usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 562 ze dne 3. 9. 2009 v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3. Organizační struktura graf organizační struktury
4. Kontaktní spojení

Rokycanská 125, 312 00 Plzeň
378 03 7857
shk-kartoteka@plzen.eu
www.hrbitov.plzen.eu
datová schránka: ikmk8g5

5. Bankovní spojení Případné platby můžete poukázat na číslo účtu:
42336311/0100 (Komerční banka)
6. Identifikační číslo organizace (IČ) 40523942
7. Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ40523942
8. Dokumenty zřizovací listina
9. Žádosti o informace Tel: 378 03 7851, 378 03 7853
10. Příjem žádostí a dalších podání Přijímá sekretariát SHaK – viz Kontaktní spojení
11. Opravné prostředky Při vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
12. Formuláře Žádost o poskytnutí informace
13. Předpisy Nejdůležitější předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
14. Sazebník úhrad za poskytování informací. sazebník úhrad
15. Licenční smlouvy Dosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.
16. Výroční zprávy Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
17. Rozpočet rozpočet

© 2021 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu