Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace

ČísloNadpisÚdaje
1.Název organizaceSpráva hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvková organizace
2.Důvod a způsob založeníZřizovací listinou na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 719 ze dne 13. 12. 2007 a usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 562 ze dne 3. 9. 2009 v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
3.Organizační strukturagraf organizační struktury
4.Kontaktní spojení

Rokycanská 125, 312 00 Plzeň
378 03 7857
shk-kartoteka@plzen.eu
www.hrbitov.plzen.eu
datová schránka: ikmk8g5

5.Bankovní spojeníPřípadné platby můžete poukázat na číslo účtu:
42336311/0100 (Komerční banka)
6.Identifikační číslo organizace (IČ)40523942
7.Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ40523942
8.Dokumentyzřizovací listina
9.Žádosti o informaceTel: 378 03 7851, 378 03 7853
10.Příjem žádostí a dalších podáníPřijímá sekretariát SHaK – viz Kontaktní spojení
11.Opravné prostředkyPři vyřizování žádostí o informace se postupuje v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
12.FormulářeŽádost o poskytnutí informace
13.PředpisyNejdůležitější předpisy:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
14.Sazebník úhrad za poskytování informací.sazebník úhrad
15.Licenční smlouvyDosud nebyla žádná licenční smlouva uzavřena.
16.Výroční zprávyVýroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
17.Rozpočetrozpočet

© 2020 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu