Dotace 2021 na údržbu zeleně

 

 

Bezpečnostní a zdravotní řezy alejových listnatých stromů na našich hřbitovech
V červnu 2021 nám byla přidělena dotace 100 000 Kč z Fondu životního prostředí na údržbu zeleně v areálech hřbitovů města Plzně. Dotace byla použita na bezpečnostní a zdravotní řezy listnatých stromů a zajištění provozní bezpečnosti na hřbitovech v Doudlevcích, Skvrňanech a na Ústředním hřbitově. Práce probíhaly od července do listopadu roku 2021.
 
Počet zajištěných stromů hřbitov Doudlevce a prostor před vstupem v okolí zastávky MHD:
8 ks javor mléč
18 ks lípa velkolistá
1 ks bříza bělokorá
1 ks jasan ztepilý
 
Počet zajištěných stromů hřbitov Skvrňany:
17 ks javor mléč
1 ks javor klen
7 ks lípa velkolistá
1 ks bříza bělokorá
4 ks jasan ztepilý
 
Počet zajištěných stromů Ústřední hřbitov:
2 ks lípa velkolistá
 
Celkem bylo zajištěno 60 listnatých stromů. Větve byly seštěpkovány a štěpka je využita k úpravě úzkých ploch mezi hroby k omezení růstu plevelů.
 
 
V Plzni dne 14.1.2021
Kateřina Šneberková
          ředitelka SHaK města Plzně
© 2022 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel.: +420 378 031 111   |   posta@plzen.eu